Услуги по проучвания и справки

Услугите в този раздел са достъпни без да се изисква регистрация в портала.

Услуги по заявяване на обекти на ИС

За да използвате тези услуги, е необходимо еднократно да се регистрирате в този портал. Регистрацията е безплатна, отнема само няколко минути и Ви осигурява достъп до всички услуги от този раздел. В процеса на регистрация Вие ще изберете свое потребителско име и парола, с които ще можете да влизате в портала по всяко време. Ще трябва да предоставите и валиден адрес на електронна поща, на който системите ще изпращат служебни съобщения (потвърждения, уведомления и други). Научете повече от подробното ръководство за работа с Портала.

За да заявите регистрация на марка или промишлен дизайн, е достатъчно само да имате регистрация в портала. Научете повече от подробното ръководство за заявяване на марки и подробното ръководство за заявяване на промишлени дизайни.

За да заявите издаване на патент, регистрация на полезен модел, или искане за действие на Европейски патент на територията на Република Бъгария, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подаденото от Вас искане с квалифициран електронен подпис. Научете повече от подробното ръководство за заявяване на патенти и полезни модели.

Марки/Дизайни
Патенти/Полезни модели
Услуги по вторични действия за марки и дизайни

За да използвате тези услуги, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подаденото от Вас искане с квалифициран електронен подпис. Научете повече от подробното ръководство за електронни услуги.

Марки
Промишлени дизайниУслуги по вторични действия за патенти и полезни модели

За да използвате тези услуги, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подаденото от Вас искане с квалифициран електронен подпис. Научете повече от подробното ръководство за електронни услуги.

Патенти
Полезни модели


Услуги по вторични действия за Европейски патенти

За да използвате тези услуги, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подаденото от Вас искане с квалифициран електронен подпис. Научете повече от подробното ръководство за електронни услуги.


Услуги за представители по индустриална собственост, съдружия и дружества

За да използвате тези услуги, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подаденото от Вас искане с квалифициран електронен подпис. Услугите в този раздел са предназначени за настоящи и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия.Електронно заявяване на Европейски патенти и патенти по РСТ

Тези услуги са достъпни по следните два начина:

  • Чрез e-OLF - софтуерно приложение, разработено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и позволяващ заявяването както на Европейски патенти, така и подаването на PCT заявки;
  • Чрез e-PCT – онлайн платформа на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), позволяваща заявяване на патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ). Чрез тази платформа не е възможно заявяване на Европейски патенти.

Повече информация можете да намерите тук.

Регистриране на смарт-карта от ЕПВ

 

(Достъпно само със смарт-карта)