Услуги по проучвания и справки

Услугите в този раздел са достъпни без да се изисква регистрация в портала.

Регистрация в портала

За да използвате електронните услуги в следващите раздели, е необходимо еднократно да се регистрирате в порталa. Регистрацията е безплатна, отнема само няколко минути и Ви осигурява достъп до всички услуги, възможност за онлайн плащане на дължимите такси, получаване на електронна кореспонденция от Патентно ведомство и актуална информация за статусите на подадените от вас заявки.

В процеса на регистрация в портала Вие ще изберете свое потребителско име и парола, с които ще можете да влизате в него по всяко време. За целите на регистрацията ще трябва да предоставите валиден адрес на електронна поща, на който системите ще изпращат служебни съобщения за потвърждаване на регистрацията, потвърждения за успешно подаване на заявка и приемането й в в Патентно ведомство, както и нотификации за нова електронна кореспонденция през портала и дължими такси във връзка с подадени заявления. Научете повече от подробното ръководство за работа с Портала.

Услуги по заявяване на обекти на ИС

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. След успешно влизане с Вашето име и парола, можете да подавате електронни заявки за регистрация на изброените по-долу обекти на индустриалната собственост. Научете повече от подробното ръководство за електронно заявяване на обекти на индустриалната собственост.

За да подадете електронна заявка за регистрация на марка или промишлен дизайн, е достатъчно само да имате регистрация в портала. За тези заявки не се изисква електронен подпис съгласно изрични разпоредби на Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн.

За да подадете електронна заявка за всички останали обекти на индустриалната собственост, освен регистрация в портала, е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от подробното ръководство за електронно подписване.

Марки/Дизайни


Патенти/Полезни модели


Услуги по вторични действия за марки и дизайни

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронните услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.

Марки
Промишлени дизайни

Услуги по вторични действия за патенти и полезни модели

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронните услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.

ПатентиПолезни моделиУслуги по вторични действия за Европейски патенти

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронните услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.


Услуги по вторични действия за сортове и породи

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронните услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.

Услуги по вторични действия за SPC

Услугите в този раздел изискват да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за електронните услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.Други услуги


Услуги за представители по индустриална собственост, съдружия и дружества

Услугите в този раздел са предназначени за настоящи и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия и дружества. Достъпът до тях изисква да сте регистрирани в портала. Освен това е необходимо да подпишете подадената заявка с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Подробна информация за тези услуги можете да намерите в ръководство за използване на електронните услуги за ПИС, съдружия и дружества. Подробна информация за електронното подписване, можете да получите от ръководството за електронно подписване.Електронно заявяване на Европейски патенти и патенти по РСТ

Тези услуги са достъпни по следните два начина:

  • Чрез e-OLF - софтуерно приложение, разработено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и позволяващ заявяването както на Европейски патенти, така и подаването на PCT заявки;
  • Чрез e-PCT – онлайн платформа на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), позволяваща заявяване на патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ). Чрез тази платформа не е възможно заявяване на Европейски патенти.

Повече информация можете да намерите тук.

Регистриране на смарт-карта от ЕПВ

 

(Достъпно само със смарт-карта)