Български Български English English
Указания за ползване Обратна връзка

Търсене на Европейски патенти Ръководство

Зареждане...
Моля изчакайте.
Резултатите са твърде много за запазване в PDF. Допустимият брой е 200

Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по проект „Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства и провеждане на съпътстващи обучения в Патентно Ведомство на Република България“, по договор № 12-32-4/23.11.2012 г.

Горе