Български Български English English
Указания за ползване Обратна връзка

BPO Online ви предоставя възможност за търсене във всички видове обекти на индустриалната собственост, регистрирани в Република България.

За да продължите изберете една от следните категории:

Уважаеми потребители,

Най-учтиво Ви молим за всякакви срещнати затруднения или констатирани неточности при използването на нашите информационни услуги, или ако желаете да споделите с нас идея или предложение за подобрение, да се свържете с нас чрез електронна поща portal@bpo.bg или чрез формата за обратна връзка по-горе.

Тази услуга е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по проект „Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на Патентно Ведомство чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO Online“, по договор № 13-32-14/23.01.2014 г.

Горе