Български Български English English
Указания за ползване Обратна връзка

BPO Online ви предоставя възможност за търсене във всички видове обекти на индустриалната собственост, регистрирани в Република България.

За да продължите изберете една от следните категории:

Уважаеми потребители,

Най-учтиво Ви молим за всякакви срещнати затруднения или констатирани неточности при използването на нашите информационни услуги, или ако желаете да споделите с нас идея или предложение за подобрение, да се свържете с нас чрез електронна поща portal@bpo.bg или чрез формата за обратна връзка по-горе.

Този портал е надграден по проект BG16RFOP002-1.004-0002 "Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Горе