Български Български English English
Указания за ползване Обратна връзка

BPO Online ви предоставя възможност за търсене във всички видове обекти на индустриалната собственост, регистрирани в Република България.

За да продължите изберете една от следните категории:

Уважаеми потребители,

Най-учтиво Ви молим за всякакви срещнати затруднения или констатирани неточности при използването на нашите информационни услуги, или ако желаете да споделите с нас идея или предложение за подобрение, да се свържете с нас чрез електронна поща portal@bpo.bg или чрез формата за обратна връзка по-горе.

Този портал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по проект „Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства и провеждане на съпътстващи обучения в Патентно Ведомство на Република България“, по договор № 12-32-4/23.11.2012 г.

Горе